รับทำบัญชี ยื่นภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

บริการรับจัดทำบัญชี ยื่นภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ
--->> สำนักงานบัญชี แอค เอเบิล คอนซัลแตนท์ ให้บริการด้านทำบัญชีครบวงจร ประกอบด้วยงานรับทำบัญชี งานด้านภาษีอากร งานตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ วางระบบบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร โดยทีมงานที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ทางด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชี เรามีความยินดีที่จะเสนองานบัญชีในรูปแบบที่ท่านพอใจ !!!

บริการด้านบัญชี

?เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำทางด้านบัญชี,ภาษี
?มีการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
?จัดทำ งบกำไร-ขาดทุน (สรุปรับ ?จ่าย) ทุกเดือน เพื่อทราบผลการดำเนินงาน
?คำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี (ภงด.51)
?คำนวณภาษีประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)
?จัดทำงบการเงิน จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงิน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ สบช 3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์

บริการด้านภาษี - ประกันสังคม

1.จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
?แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
?แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
?แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
2.คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
3.ในกรณีที่ท่านได้หนังสือนัดพบจากกรมสรรพากร ทางสำนักงานบัญชีจะเป็นตัวแทนเข้าพบ เจ้าหน้าที่สรรพากรให้กับท่าน

กรุณาติดต่อ...

Acc Able Consultant Ordinary Partnership.
11/130 Duliyaplace Streewittaya 2 Sukontasawad Rd. Ladprao 71 Ladprao Bangkok 10230.

Tel. 086-4456934, 081-7936324.
Fax.02-9665579.

วันและเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร ์____เวลา 8.30-17.30 น.
เสาร์_________เวลา 8.30-12.00 น.

รหัสประกาศ ID : 000010
หมวดหมู่ :
ลงประกาศ : 2010-02-03 11:16:15
ประกาศหมดอายุ : 2011-02-03 11:16:15
ผู้เช้าชม : 289 ครั้ง
ราคา : 2.0
   
ผู้ลงประกาศ : Acc Able Consultant
โทรศัพท์ : 0864456934
IP Address : 124.121.18.xx
website : www.accableconsultant.com
ข้อมูลผู้ประกาศ