สารเคมีน้ำยาชุบมุ้ง icon 2.5


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

ผมมีลูก 3 คน
ผมเคยเกือบศูนย์เสียลูกไปกับโรคที่เกิดจากยุง ซึ่งสมัยนี้ไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบขึ้นอีก แต่กับเกิดขึ้นกับลูกของผม ผมจึงอยากจะบอกกับทุกคนให้ระวังและป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก ด้วยน้ำยาชุบมุ้ง Syngenta
สารเคมีชุบมุ้ง
ปัจจุบันนี้ มนุษย์ประสบปัญหาโรคระบาดจากแมลงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากยุงเป็นแมลงพาหนะ อาทิเช่น ยุงก้นปล่อง (Anopheles) เป็นสาเหตุของโรคมาเลเรีย, ยุงรำคาญ (Culex) เป็นสาเหตุของโรคไข้สมองอักเสบ, ยุงลาย (Aedes aegypti) เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก, โรคปวดข้อ หรือ โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยุงมีการขยายพันธุ์ได้มากขึ้นนอกจากนี้การเคลื่อนย้ายของประชากรยุงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ซึ่งในบางครั้งดูเหมือนว่าโรคเหล่านั้นได้หายหมดไป แต่กลับเกิดขึ้นมาใหม่ ตัวอย่างเช่น โรคมาเลเรีย เมื่อมีการอพยพของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทย ทำให้ปัญหาโรคมาเลเรียในประเทศไทยมีอัตราประชากรติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ยุงลายมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการออกหากินซึ่งแต่เดิมพบเฉพาะในตอนกลางวัน แต่จากการศึกษาพบว่า ยุงลายมีพฤติกรรมการออกหากินในเวลากลางคืนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปัญหาผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้นโรคชิคุนกุนยา แต่เดิมเป็นโรคเฉพาะถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ในปีที่ผ่านมาพบได้โดยทั่วไปในจังหวัดที่พบปัญหาโรคที่ระบาดมาก่อน ป้องกันโรคนี้ที่เกิดจากยุงที่เป็นสาเหตุนำโรคสามารถนำมาใช้ได้หลายวิธี เช่น การใช้สารเคมีกำจัดตั้งแต่การใช้สารเคมีกำจัดยุงตัวอ่อน (ลูกน้ำยุง) การหลีกเหลี่ยงไม่ให้ยุงกัด เช่น การนอนในมุ้ง องค์การอนามัยโลก(World Health Organization WHO) ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในแต่ละปี เพื่อลดปัญหาการระบาดโรคมาเลเรีย ตามภมิภาคต่างในโลก เพื่อลดความสูญเสียจากการตาย 200-300 คนต่อชั่งโมง มีอัตตราการป่วย 300-500 ล้านคนต่อปี ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นเด็กและสตรีการแนะนำการใช้มุ้งชุบสารเคมี เป็นหนึ่งในหลายวิธีการ
เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโรคมาเลเรียโดยถูกยุงกัด หลายคนอาจมีคำถามว่า นอนในมุ้งยุงกัดได้อย่างไรและทำไมต้องใช้มุ้งชุบสารเคมีด้วย และจะมีความปลอดภัยหรือไม่ โดยปกติคนนอนในมุ้งจะมีการสับเปลี่ยนอิริยาบถในการนอนอยู่ตลาดเวลา ซึ่งในบางครั้ง แขน, ขา หรือลำตัวอาอยู่ใกล้ชิดมุ้งมากจนทำให้ยุงสามารถใช้ปากแทงทะรุมุ้ง ดูดกินเลือด และเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรค เช่น โรคมาเลเรีย, โรคไข้เลือดออก, โรคชิคุนกุนยา

การทำการขายของสารเคมีชุบมุ้ง คือการกำจัดยุงที่มาเกาะมุ้ง และการขับไล่ไม่ให้ยุงเข้ามาใกล้มุ้ง ซึ่งการทำงานของมุ้งชนิดนี้ขึ้นอยู่กับชนิดสารเคมีและอัตราส่วนที่ใช่
องค์กรอนามัยโลก (WHO) ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้นก่อนที่จะมีการแนะนำให้ใช้สารเคมีชนิดใดชุบมุ้ง สารเคมีชนิดนั้นจะต้องได้รับการทดสอบ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติและในภาคสนามเป็นเวลานานปี เมื่อผลการทดสอบได้ยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งจะแนะนำให้ใช้อย่างเป็นทางการได้เช่นเดียวกับ สารเคมีไอคอน 2.5 ซีเอส ( Icon 2.5 cs) ได้รับการรับรอง (Certification WHOPES) เลขที่ 463/2002 สามารถใช้ชุบมุ้งป้องกันยุงได้นานถึง 1ปี ต่อการชุบ 1ครั้ง นอกจากนี้ ไอคอน 2.5 ซีเอส ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนโดยคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ทะเบียนเลขที่ วอส.41/2549

ใครอยากเป็น เอเย่น ประจำจังหวัด ติดต่อ คุณก้อยที่ e-mail. coxphatchara@gmail.comรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็ปไซค์ www.maximizeinter.com ได้นะคับหรือโทร 026835324

รหัสประกาศ ID : 000169
หมวดหมู่ :
ลงประกาศ : 2010-02-27 11:24:24
ประกาศหมดอายุ : 2011-02-27 11:24:24
ผู้เช้าชม : 237 ครั้ง
ราคา : 0.0
   
ผู้ลงประกาศ : pipat
โทรศัพท์ : 026835324
IP Address : 58.8.35.xx
website : http://www.maximizeinter.com
ข้อมูลผู้ประกาศ