ให้เช่า พระบูชา พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ มหามงคลเรียกทรัพย์ เนื้อว่านมงคล โดย พระครูบาปัถพี วัดน้ำแพร่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หน้าตัก 5 นิ้ว ความสูง 11 นิ้ว ฐานกว้าง 7 นิ้ว
เป็นสัญญลักษณ์ แห่งความอุดม สมษูรณ์ ร่ำรวยเงินทอง และรุ่งเรือง
พระเศรษฐีนวโกฏิเป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา มีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง เศรษฐีทั้ง 9 นี้ได้แก่ 1.ธนัญชัยเศรษฐี 2.ท่านสุมะนะเศรษฐี 3. ท่านชะฏิละเศรษฐี 4. ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี 5.ท่านเมณฑะกะเศรษฐี 6.ท่านโชติกะเศรษฐี 7.ท่านสุมังคะละเศรษฐี 8.ท่านวิสาขามหา อุบาสิกา (ไม่มีชื่อในคาถานี้) 9.พระเจ้ามันธาตุราช และในบทคาถานี้ มีพระเวสสันดรด้วย จึงรวมเป็น10 ผู้รู้ได้ถือเอาคตินี้มาสร้างเป็นพระนวโกฏิให้มีพระพักตร์ทั้งหมด 9 พระพักตร์ แทนใบหน้าของนวเศรษฐีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาล เชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภ อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชา

รหัสประกาศ ID : 000237
หมวดหมู่ :
ลงประกาศ : 2010-03-09 15:23:07
ประกาศหมดอายุ : 2011-03-09 15:23:07
ผู้เช้าชม : 1375 ครั้ง
ราคา : 1,599.0
   
ผู้ลงประกาศ : verasak
โทรศัพท์ : 083 0906965
IP Address : 203.144.180.xx
website : http://www.feedbookmark.com
ข้อมูลผู้ประกาศ