งานบัญชี ภาษี ประกันสังคม บริการงานจดทะเบียนบริษัทต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพ


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับห้างฯ ราคาสามารถต่อรองกันได้
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ฟรี! ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี+ทำบัตรภาษี+ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม+คู่มือบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้เปิดบริษัทใหม่

งานบัญชี ภาษี ประกันสังคม บริการงานจดทะเบียนบริษัทต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าต่างประเทศ วีซ่าและ ใบอนุญาตทำงานทุกชนิด
บริการงานจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริการตั้งแต่ต้นจนจบ 5,000.- บาท
จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริการตั้งแต่ต้นจนจบ 3,500.- บาท
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เช่น เพิ่มกรรมการเข้าออก เพิ่มลดสาขา เปลี่ยนวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงตราสำคัญบริษัท เปลี่ยนอำนาจกรรมการ เพิ่มทุนลดทุน ย้ายที่ตั้งสำนักงาน 3,000.- บาท
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
ฟรี! ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัท, และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม,
ฟรี! จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้น, คู่มืองานบัญชี- ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่
จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล 2,000
ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร 2,0000
ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างพร้อมส่งรายชื่อพนักงาน 2,000
จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ,ที่อยู่สถานประกอบการ, เพิ่ม(ลด)สาขา 2,000
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark) และลิขสิทธิ์ 4,000
จดเลิกกิจการและชำระบัญชี 12,000

บริการด้านบัญชี
บริการด้านภาษี และบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
จัดทำภาษีรายเดือน เงินเดือน ประกันสังคม หัก ณ ที่จ่าย พร้อมยื่นแบบ

บริการด้าน VISA และ WORK PERMIT
ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี ราคาเพียง 18,000 บาท
ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี ราคาเพียง 18,000 บาท
ต่ออายุ (ประจำปี) และบริการตลอดทั้งปี (รับช่วงต่อ) ราคาเริ่มที่10,000/ปี
Visa 1 ปี (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าต่างชาติในครั้งแรก) 12,000
Visa สำหรับคู่สมรส และบุตร (ภรรยา 7,500 / บุตร 6,000) 12,000/ครอบครัว
รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 500 / คน
Re-Entry Visa Single ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 2,200
Visa 1 ปี ประเภท สำนักงานผู้แทน / ธุรกิจต่างด้าว / BOI
VISA & WORK PERMIT SERVICE
- Re-issue work permit + 1 year VISA: price 18,000 baht
- Extend work permit + 1 year VISA: price 18,000 baht
- A year extension plus yearly service from us...Start price at 10,000/year
- 1 year VISA (our officer will taking care and go along with the applicant for the first apply) 12,000
- Visa for spouse and child (spouse 7,500 /child 6,000) 12,000 per 1 family
- Notify of staying longer than 90 days 500 / person
- Re-Entry Visa Single 2,200
- 1 YEAR VISA FOR AGENCY/FOREIGN COMPANY/BOI

สนใจติดต่อ บริษัท อันเดอไลน์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร 0812348228 หรือ UNDERLINETH@GMAIL.COM

รหัสประกาศ ID : 000543
หมวดหมู่ :
ลงประกาศ : 2010-04-07 10:27:43
ประกาศหมดอายุ : 2011-04-07 10:27:43
ผู้เช้าชม : 338 ครั้ง
ราคา : 0.0
   
ผู้ลงประกาศ : บจก.อันเดอไลน์
โทรศัพท์ : 0812348228
IP Address : 125.25.176.xx
website :
ข้อมูลผู้ประกาศ