โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัด??
??? ตั้งอยู่ที่? 927/28 ค, ฆ? ถ.เศรฐษกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร? 74000
????โทร. 034-811396-8? FAX .034-811399? มือถือ 082-7269511
ได้จัดประกาศดังต่อไปนี้
(ECIT : Enhancing SMEs Competitiveness Throug IT) เป็นโครงการของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ให้มีโอกาสได้รับการปรึกษาแนะนำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพของกิจการ
บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ASP) โดยที่ TOT จะให้บริการ เช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location Service) ณ ศูนย์ Internet Data Center บริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด โดยซอฟต์แวร์ที่เข้าโครงการ คือ Neo Warehouseเป็นโปรแกรมที่พัฒนาในรูปแบบ Web Server Service ที่สามารถใช้โปรแกรมทาง Internet มีลักษณะพิเศษ คือ ระบบคลังสินค้าที่ออกแบบและรองรับความต้องการของผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง
มีระบบ Traceability ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบจาก LOT No.
มีระบบคลังสินค้าแบบสามมิติ (Advanced 3D) ที่ช่วยในการทำงานได้รวดเร็วและถูกต้อง
มีระบบที่แสดงประสิทธิภาพการใช้คลังสินค้า/ห้องเย็นให้ได้ค่าสูงสุดเป็นการลดต้นทุนที่มองไม่เห็น
มีระบบแสดงค่าควบคุมคุณภาพ QA ทั้งวัตถุดิบและสินค้าซึ่งเป็นมาตรฐานที่จำเป็นของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น GMP, HACC และ Halal
มีระบบแสดงวันหมดอายุ (Shelf-Life) ของสินค้า เพื่อใช้วางแผนการผลิตและแผนการตลาด
มีฟังชั่นการทำงานที่ตรวจสอบรหัสผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน (User name&Password Management/Registration Management)
*** สนใจทดลองใช้โปรแกรมได้ ฟรี ที่ http://neowh.neo-netsoft.com/webtest/F_Login.aspx
ติดต่อ 034-811396-8 ... ด่วน รับจำนวนจำกัด ***
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณจุไรรัตน์? ช่างเขียน /การตลาด? 082-7269511
คุณบุญธิญาณ์ เพ็ชรศรี 082-7269509
คุณเจริญสุข เสียงไพเราะ 082-7269510

รหัสประกาศ ID : 000893
หมวดหมู่ :
ลงประกาศ : 2010-04-30 13:47:41
ประกาศหมดอายุ : 2011-04-30 13:47:41
ผู้เช้าชม : 302 ครั้ง
ราคา : 0.0
   
ผู้ลงประกาศ : บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0348113968
IP Address : 112.142.41.xx
website : http://neowh.neo-netsoft.com/webtest/F_Login.aspx
ข้อมูลผู้ประกาศ