รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งห้างหุ้นส่วน www.ymaudit.com


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท จัดตั้งห้างหุ้นส่วน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-389-1300-1 www.ymaudit.com

1. บริการด้านจดทะเบียน

- รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า , ห้างหุ้นส่วน ,บริษัท ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ,

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ , แก้ไขวัตถุประสงค์ , เปลี่ยนแปลงกรรมการ , เพิ่มทุน ? ลดทุน

- จดเลิกกิจการ ชำระบัญชี

2. บริการด้านบัญชี ภาษี ประกันสังคม

- รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ

- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 , 3, 53, 54

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่น ภ.พ. 30

- จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) , ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)

- จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา

- จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี , สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี

- รับขึ้นทะเบียนประกันสังคม และยื่นเงินสมทบประกันสังคม

- ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ? ภาษี วางระบบบัญชี ? วางแผนภาษี - กฎหมายและติดต่อเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร

- รับปิดงบการเงินประจำปี

3. บริการด้านตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
www.ymaudit.com

รหัสประกาศ ID : 029541
หมวดหมู่ :
ลงประกาศ : 2011-03-19 12:42:16
ประกาศหมดอายุ : 2012-03-18 12:42:16
ผู้เช้าชม : 345 ครั้ง
ราคา : 0.0
   
ผู้ลงประกาศ : กาญจนา
โทรศัพท์ : 023891300
IP Address : 125.24.250.xx
website : www.ymaudit.com
ข้อมูลผู้ประกาศ