บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบ voip ( โทรผ่าน internet ) ราคาถูก จาก thaioverca


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศระบบ voip ( โทรผ่าน internet ) ราคาถูก ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiovercall.com
โทรไปอัฟริกาใต้(มือถิอ) ประมาณ 7 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 2 บ/นาที โทรจากอัฟริกาใต้กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเวียดนาม(มือถิอ) ประมาณ 2 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 2 บ/นาที โทรจากเวียดนามกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไป UAE (มือถิอ)ประมาณ 6.4 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 6.4 บ/นาที โทรจาก UAE กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปไต้หวัน(มือถิอ)ประมาณ 3.7 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.85 บ/นาที โทรจากไต้หวันกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปสวีเดน(มือถิอ) ประมาณ 3.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.7 บ/นาที โทรจากสวีเดนกลับไทย 1 บ/นาที
โทร ไปสเปน(มือถิอ) ประมาณ 4.6 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.9 บ/นาที โทรจากสเปนกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปสิงคโปร์(มือถิอ)ประมาณ 0.55 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.55 บ/นาที โทรจากสิงคโปร์กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปซาอุฯ(มือถิอ)ประมาณ 5.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 4.5 บ/นาที โทรจากซาอุฯกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปรัสเซีย(มือถิอ)ประมาณ 2.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 1 บ/นาที โทรจากรัสเซียกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปฟิลิปปินส์(มือถิอ) ประมาณ 4.8 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 4.6 บ/นาที โทรจากฟิลิปปินส์กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปนิวซีแลนด์(มือถิอ) ประมาณ 6 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.9 บ/นาที โทรจากนิวซีแลนด์กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเนเธอร์แลนด์(มือถิอ) ประมาณ 6 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.87 บ/นาที โทรจากเนเธอร์แลนด์กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเนปาล(มือถิอ)ประมาณ 5.2 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 5.2 บ/นาที โทรจากเนปาลกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปพม่า(มือถิอ) ประมาณ 10.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 10.5 บ/นาที โทรจากพม่ากลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปมาเลเซีย(มือถิอ) ประมาณ 1.4 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.65 บ/นาที โทรจากมาเลเซียกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปลาว(มือถิอ)ประมาณ 2.45 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 2.45 บ/นาที โทรจากลาวกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเกาหลีใต้(มือถิอ) ประมาณ 1.45 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.8 บ/นาที โทรจากเกาหลีใต้กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปญี่ปุ่น(มือถิอ) ประมาณ 4.2 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 1.25 บ/นาที โทรจากญี่ปุ่นกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปอิตาลี(มือถิอ) เริ่มที่ 5.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.75 บ/นาที โทรจากอิตาลีกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปอินเดีย(มือถิอ) ประมาณ 0.95 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.95 บ/นาที โทรจากอินเดียกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปฮ่องกง(มือถือ) ประมาณ 0.88 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.88 บ/นาที โทรจากฮ่องกงกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเยอรมัน(มือถือ) ประมาณ 5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.75 บ/นาที โทรจากเยอรมันกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปฝรั่งเศล(มือถือ) ประมาณ 5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.7 บ/นาที โทรจากฝรั่งเศลกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปจีน(มือถือ)ประมาณ 0.6 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.6 บ/นาที โทรจากจีนกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปกัมพูชา(มือถือ)ประมาณ 1.7 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 2.2 บ/นาที โทรจากกัมพูชากลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปบรูไน(มือถือ)ประมาณ 2.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 1.5 บ/นาที โทรจากบรูไนกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเบลเยี่ยม(มือถือ)ประมาณ 3.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.75 บ/นาที โทรจากเบลเยี่ยมกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเช็ก(มือถือ)ประมาณ5.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 1.5 บ/นาที โทรจากเช๊กกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปออสเตรีย(มือถือ)ประมาณ 2.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.95 บ/นาที โทรจากออสเตรียกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปบังคลาเทศ(มือถือ)ประมาณ 1.75 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 1.7 บ/นาที โทรจากบังคลาเทศกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปโคลัมเบีย(มือถือ)ประมาณ 3 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 1.5 บ/นาที โทรจากโคลัมเบียกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเดนมาร์ค(มือถือ)ประมาณ 5.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.85 บ/นาที โทรจากเดนมาร์กกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปอียิปต์(มือถือ)ประมาณ 4.1 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 3.9 บ/นาที โทรจากอียิปต์กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปฟินแลนด์(มือถือ)ประมาณ 3.75 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 2.2 บ/นาที โทรจากฟินแลนด์กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปกรีซ(มือถือ)ประมาณ 3.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.85 บ/นาที โทรจากกรีซกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปฮังการี(มือถือ)ประมาณ 4.6 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.85 บ/นาที โทรจากฮังการีกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปอินโดนีเซีย(มือถือ)ประมาณ 3.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 2.8 บ/นาที โทรจากอินโดนีเซียกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปไนจีเรีย(มือถือ)ประมาณ 4 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 4.3 บ/นาที โทรจากไนจีเรียกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปปากีสถาน(มือถือ)ประมาณ 2.6 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 2.3 บ/นาที โทรจากปากีสถานกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปการ์ตาร์(มือถือ)ประมาณ 7.6 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 8 บ/นาที โทรจากการ์ตาร์กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปยูเครน(มือถือ)ประมาณ 6 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 4 บ/นาที โทรจากยูเครนกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเอกวาดอร์(มือถือ)ประมาณ 8.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 4.5 บ/นาที โทรจากเอกวาดอร์กลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปฟิจิ(มือถือ)ประมาณ 10.2 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 9.2 บ/นาที โทรจากฟิจิกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปไอซแลนด์(มือถือ)ประมาณ 4.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 0.85 บ/นาที โทรจากฟิจิกลับไทย 1 บ/นาที
โทรไปเปรู(มือถือ)ประมาณ 7.5 บ/นาที เข้าเบอร์บ้าน 1.75 บ/นาที โทรจากเปรูกลับไทย 1 บ/นาที
***มีบริการส่ง sms ไปต่างประเทศเพียงข้อความละ 3 บาท เกือบทุกประเทศทั่วโลก ส่งกลับไทยเพียง 1 บ/ข้อความ
****สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiovercall.com หรือ http://thaiovercall.wordpress.com

รหัสประกาศ ID : 038078
หมวดหมู่ :
ลงประกาศ : 2011-05-29 04:01:18
ประกาศหมดอายุ : 2012-05-28 04:01:18
ผู้เช้าชม : 227 ครั้ง
ราคา : 500.0
   
ผู้ลงประกาศ : teerawat
โทรศัพท์ : 0815471355
IP Address : 223.207.38.xx
website : http://www.thaiovercall.com
ข้อมูลผู้ประกาศ