โปรแกรมศูนย์บริการรถยนต์,โปรแกรมศูนย์ซ่อมรถยนต์ ,โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

โปรแกรมศูนย์บริการรถยนต์,โปรแกรมศูนย์ซ่อมรถยนต์ ,โปรแกรมบริหารอู่ซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมอู่ , โปรแกรมศูนย์บริการ , โปรแกรมซ่อมเครื่องยนต์ , โปรแกรมศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ , โปรแกรมอู่รถยนต์

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์, ศูนย์บริการ อย่าลังเลใจ ที่จะนำระบบไอที
มาใช้ในการบริหาร เพราะในยุคนี้และต่อ ๆ ไปธุรกิจจะแข่งขันกันที่การบริหารและระบบการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนกับระบบไอทีเพียงน้อยนิดเทียบไม่ได้กับมูลค่าของธุรกิจที่จะต้อง
ดำเนินต่อไปในภาวะการแข่งขันที่ต้องชิงความได้เปรียบในทุกกรณี !

ลูกค้าที่ใช้งาน
ศูนย์บริการที่นำเข้ารถจากต่างประเทศ ตั้งแต่ราคารถ 3 ล้าน ถึง 40 กว่าล้าน อู่ซ่อมเครื่องเฉพาะยี่ห้อเช่น ซ่อมรถยุโรป และอู่ซ่อมเครื่องยนต์ทั่ว ๆ ไป
ศูนย์บริการ Cockpit ศูนย์บริการมาสด้า ฯลฯ มีลูกค้าใช้งานรวมทั้งโปรแกรมอู่สีซ่อมรถประกันภัย ประมาณ 240 กว่าราย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2554

๐ ซ่อมได้ทั้งรถเงินสด และรถเครดิต
๐ โปรแกรมที่ใช้เฉพาะธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ ไม่ต้องดัดแปลงการใช้งาน มีข้อความและซ่องกรอกข้อมูล ตรงกับการใช้งานพร้อมรายงานตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
๐ โปรแกรมบัญชีทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้เต็มระบบ เนื่องจากซ่องกรอกข้อมูลในการจัดเก็บไม่ครบถ้วน
๐ ไม่ต้องเสี่ยง เสียเงิน เสียเวลา ทดลองใช้ ในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเอง ในเมื่อมีเราช่วยท่านได้
๐ ได้ออกแบบอย่างเป็นระเบียบสวยงาม และง่ายต่อการเรียนรู้ สะดวกต่อการใช้งาน
๐ ช่วยลดขั้นตอน และเวลาทำงาน แต่เพิ่มประสิทธิภาพในเนื้องาน
๐ มีรายงานให้ท่านเลือกได้มากกว่า 50 รายงาน และสามารถกำหนดรูปแบบรายงานได้ด้วยตัวท่านเอง
๐ เชื่อมโยงข้อมูล กันทุกระบบไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ ประกอบเข้าด้วยกันถึง 6 ระบบ
๐ มีระบบป้องกันความปลอดภัยอย่างแน่นหนา
๐ เก็บรายละเอียดการแก้ไขของผู้ใช้งานแต่ละคน และในแต่ละหน้าจอ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการแก้ไข
๐ เชื่อมโยงข้อมูล กันทุกระบบไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ ประกอบเข้าด้วยกันถึง 6
๐ แสดงรายงานด้วยกราฟ
๐ ซ่อมรถแต่ละคันมีกำไรหรือขาดทุน


โปรแกรมศูนย์บริการและลูกหนี้
* ประกอบด้วย ระบบสต็อก, ใบสั่งซื้อ, ใบเบิกอะไหล่, ใบจ่ายอะไหล่ , ต้นทุนรถต่อคัน , ใบเสนอราคาก่อนซ่อม , เก็บรูปภาพตรวจสอบภายหลัง ,ใบสั่งงานซ่อม , ใบวางบิล ,
ใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน , ตัดรับชำระเงิน Post บัญชี DrCr , ภาษีขาย , รายงานอีกกว่า 100 รายงาน *
-สามารถทำใบเสนอราคาก่อนซ่อม
-สามารถทำรายการซ่อมดึงอะไหล่จากสต็อก และค่าแรงที่กำหนดเป็นตารางได้
-สามารถทำใบสั่งซื้อ รับอะไหล่เข้าสต็อก โดยดึงข้อมูลจากใบสั่งซ่อม
-สามารถทำใบรับอะไหล่ และตั้งหนี้ได้ ในโปรแกรมเจ้าหนี้
-สามารถตรวจสอบว่าอะไหล่มาหรือยัง เพื่อตอบลูกค้าได้
-สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของอะไหล่ได้ เช่นการซื้อเข้า และจ่ายออก พร้อมตรวจสอบราคา
-สามารถทำรายการจ่ายอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อทราบต้นทุนรถแต่ละคัน (ต้นทุนค่าอะไหล่)
-สามารถทำรายการจ่ายอะไหล่ เข้าสู่การออกบิลโดยอัตโนมัติ
-สามารถดึงรูปภาพอัตโนมัติ จากกล้อง และย่อภาพไม่เกิน 100 Kb เพื่อเก็บรายละเอียดความเสียหายของอะไหล่
-สามารถทำรายงาน สคบ. (สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค)
-สามารถทำใบวางบิล เพื่อทำใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน
-สามารถทำใบแจ้งหนี้
-สามารถทำใบเสร็จรับเงิน สามารถโอนเข้าภาษีขายได้
-สามารถตัดรับลูกหนี้ โดยสามารถ Post บัญชี Dr,Cr ให้อัตโนมัติ และแก้ไขเลขที่บัญชีให้ตรงกับรับชำระ
-สามารถทำใบลดหนี้(เครดิต Note) และเพิ่มหนี้(เดบิต Note) โดยสามารถ Post บัญชี Dr,Cr ให้อัตโนมัติ และแก้ไขเลขที่บัญชีให้ตรงกับรับชำระ
รายงานในโปรแกรม
-รายงานรถเข้า แยกวัน แยกเดือน หรือทั้งปี
-รายงานรถออก แยกวัน แยกเดือน หรือทั้งปี
-รายงานเรื่องค้างจากลูกค้าเครดิต หรือเงินสด
-รายงานเรียงหรือแยกตามพนักงานรับรถ
-รายงานเรียงหรือแยกตามกลุ่มลูกค้า
-รายงานเรียงหรือแยกตามประเภทการซ่อม
-รายงานเรียงหรือแยกตามกลุ่มลูกค้า
-รายงานนัดรถเข้าซ่อมตามวันเวลา การใช้งาน
-รายงานทั้หมดสามารถโอนเข้า โปรแกรม Excel
-รายงานแสดงกราฟ
***รายงานกำไรขาดทุน ของรถแต่ละคันโดยแยกเป็นกำไรค่าแรง และค่าอะไหล่***โปรแกรมสถานะการซ่อม ต้นทุนต่อคัน(ต้นทุนค่าแรง) และเงินเดือน
* ทำงานร่วมกับเครื่องสแกนบัตรและสแกนลายนิ้วมือ ประกอบด้วย ระบบติดตามสถานะการซ่อม , ต้นทุนค่าแรงช่างต่อคัน , กำไรขาดทุนของรถแต่ละคัน
เวลาเข้า-ออกงาน พร้อมตรวจสอบขาด-ลา-มาสาย , คำนวณเงินเดือน ออกสลิปเงินเดือน
ออกรายงานประกันสังคม รายงานอีกกว่า 40 รายงาน *
-สามารถทราบสถานะการซ่อม เช่น กำลัง ถอด ซ่อม ประกอบ ฯลฯ ซ่อมให้ทันวันนัดรถเสร็จ(วันนัดลูกค้ารับรถ)
-สามารถทราบต้นทุนค่าแรงต่อคัน ของช่างแต่ละคนทั้งเดือน และทั้งปีได้ เพื่อประเมินผลงานช่าง
-สามารถทราบเวลาเข้า ออกเที่ยง เข้าบ่าย และออกเย็น หักเงินขาด ลา มาสาย ออกก่อนได้
-สามารถคำนวณเงินเดือน พนักงานรายวัน รายเดือน และคำนวณโอทีได้
-สามารถพิมพ์ สลิปเงินเดือน แบบประกันสังคม และส่งธนาคารได้
-สามารถทำงานร่วมกับ เครื่องสแกนบัตร และ สแกนลายนิ้วมือ
-สามารถตรวจสอบเวลามาตรฐานการทำงานของช่างโปรแกรมตั้งหนี้ ตัดจ่ายชำระต่อวัน และพิมพ์เช็ค
* ประกอบด้วย ระบบตั้งเจ้าหนี้ , ตัดชำระจากตั้งเจ้าหนี้ หรือชำระเงินสด และเช็ค , โอนเข้าระบบพิมพ์เช็ค
ภาษีซื้อ รายงานอีกกว่า 60 รายงาน *
-สามารถบันทึกตั้งค้างจ่ายได้หลายประเภทเช่น แบบคงที่จ่ายเท่ากันทุกงวด เช่นค่างวดรถ ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายแบบผันแปร เช่นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น และพิมพ์ JOURNAL VOUCHER ใบรับวางบิล
-สามารถบันทึกการจ่ายได้หลายรูปแบบตัดจากการตั้งค้างจ่ายที่ละใบหรือหลายใบ
-สามารถบันทึกบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ หรือแก้ไขเลขบัญชีได้ตามประเภทการจ่าย
-สามารถพิมพ์ใบสำคัญจ่าย , หนังสือรับรองได้ หัก ณ ที่จ่าย
-สามารถพิมพ์รายงาน ภงด. 3 , ภงด 53 ลงฟอร์ม
-สามารถ พิมพ์เช็คลงบนหน้าเช็ค โดยไม่ต้องเขียนเช็ค ได้ทุกธนาคาร
-สามารถพิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบ จากการจ่ายเช็คต่อวัน
-สามารถพิมพ์รายงานค้างจ่าย หรือจ่ายชำระต่อวัน
-สามารถตั้งเจ้าหนี้ตาม Account Code โดยไม่ต้องแก้ไข Dr,Cr ใหม่ในขณะ Post บัญชีโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ CRM
* ประกอบด้วยรายละเอียดลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการติดต่อ สามารถพิมพ์ชองจดหมายได้ทุกขนาด
พิมพ์สติกเกอร์ได้ทุกแบบ , บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อ , รายงานอีกกว่า 50 รายงาน *
-สามารถบันทึกรายชื่อลูกค้า และผู้ติดต่อ ได้ไม่จำกัด
-สามารถดึงข้อมูลลูกค้า และเจ้าหนี้จากระบบเบื้องต้นได้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่
-สามารถค้นหารายชื่อได้ง่าย เพื่อทำการติดต่อ
-สามารถบันทึกรายละเอียดในการติดต่อ ในแต่ละครั้ง
-สามารถบันทึกรายการแยกตามประเภท หรือกลุ่มการติดต่อ ฯลฯ
-สามารถเลือกเพื่อทำจดหมายตามประเภท หรือกลุ่มได้
-สามารถพิมพ์ลงกระดาษ Label ได้หลายขนาด และสามารถกำหนดเองพร้อมแก้ไข เพื่อให้ตรงกับเครื่องพิมพ์แต่ละยี้ห้อโปรแกรมเงินฝากธนาคาร
* ประกอบด้วยรับเช็คเข้า เช็คจ่าย , Payin Bank , เช็คคืน , เปลี่ยนเช็ค , เคลื่อนไหว รายงานอีกกว่า 50 รายงาน *
-สามารถดึงข้อมูล จากการรับเช็คจากลูกหนี้แต่ละธนาคาร
-สามารถดึงข้อมูล การจ่ายเช็คจากการจ่ายชำระต่อวันแต่ละธนาคาร
-สามารถทำการโอนเงินระหว่างธนาคารได้
-สามารถตรวจสอบยอดเงินอนุมัติได้ แต่ละธนาคาร
-สามารถดูรายการเคลื่อนไหวตามหน้าเช็ค หรือเช็คที่ทำการตัดจ่ายชำระแล้วแต่ละธนาคารโปรแกรมบัญชีแยกประเภท
* ประกอบด้วยรายละเอียดสมุดเงินสดย่อย , การบันทึกบัญชีเดบิต เครดิต , โอนบันชีรายได้จากระบบใบเสนอราคาและลูกหนี้ , รายจ่ายจากบัญชีเจ้าหนี้
และสามารถปิดงบทั้งหมดได้ เช่น*
-สมุดรายวันทั้วไป
-บัญชีแยกประเภท
-งบทดลอง
-ดูงบย้อนหลังได้ตลอดทุกปี


ราคาโปรแกรม
๐ สามารถซื้อแยกแต่ละโปรแกรมได้
๐ สามารถซื้อสดหรือผ่อนชำระได้
๐ สามารถเช่าเป็นรายเดือนได้


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kimpa.net วีดีโอโปรแกรม หรือ http://www.pktsoft.com
ติดต่อ 0-2422-5199 , 0-2422-5198 มือถือ 081-939-9236 พิทักษ์ กิมภา

รหัสประกาศ ID : 038455
หมวดหมู่ :
ลงประกาศ : 2011-06-01 17:44:33
ประกาศหมดอายุ : 2012-05-31 17:44:33
ผู้เช้าชม : 822 ครั้ง
ราคา : 0.0
   
ผู้ลงประกาศ : อดิศักดิ์
โทรศัพท์ : 024225199
IP Address : 14.207.152.xx
website : http://www.kimpa.net
ข้อมูลผู้ประกาศ