รับจ้างวิเคราะหข้อมูล spss ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ รายงาน การบ้าน [อนุปริญญา - ปริญญาโท]


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

เริ่มต้นที่ 800 - 12,000 บาท

รับจ้างวิเคราะหข้อมูล spss ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ รายงาน การบ้าน [อนุปริญญา - ปริญญาโท]
รับทำวิจัย
1 การวิจัยเพื่อการสำรวจ (Exploratory Study) เป็นการวิจัยเพื่อสำรวจตัวแปร และปรากฎการณ์ของตัวแปร เพื่อนำผลมาอธิบายการเกิดขึ้นของปรากฎการณ์นั้น ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
• การวิจัยเพื่อตรวจสอบตัวแปร (Identified Variable)
• การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Discovery of Reiationship Between Variables)
2 การวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing Study) เป็นการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำนาย การวิจัยชนิดนี้มีทางตั้งสมมุติฐาน และตรวจสอบดูว่าสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่
3 การวิจัยเพื่อการอื่นๆ -- แล้วแต่ผู้จ้างกำหนด
วิทยานิพนธ์
วิทยา นิพนธ์, ปริญญานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นเอกสารที่เขียนโดยนักวิจัย นักศึกษา หรือนักวิชาการ พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารบังคับในการจบการศึกษา และสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการจะใช้เป็นเอกสารในการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
รายงาน -- แล้วแต่ผู้จ้างสั่ง ค่าจ้างทำแล้วแต่ตกลง
การบ้าน – แล้วแต่ผู้จ้างสั่ง ค่าจ้างทำแล้วแต่ตกลง
ระเบียบการสั่งงาน
1 แจ้งงานทางอีเมล์ k-best2011@hotmail.com
2 ผู้จ้างได้รับเอกสารการจ้าง จากผู้ถูกจ้าง เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน
3 ผู้ถูกจ้างรับเงินมัดจำ 50%
4 การส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากผู้ถูกจ้างได้รับเงินค่าจ้างเต็มจำนวน คือ 50% ที่เหลือ
*มั่นใจได้ว่าท่านผู้จ้างจะได้รับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากการโอนชำระเงินค่าจ้าง 100 %*

รหัสประกาศ ID : 073616
หมวดหมู่ : การศึกษา
ลงประกาศ : 2012-03-24 19:34:14
ประกาศหมดอายุ : 2012-03-24 19:34:14
ผู้เช้าชม : 86 ครั้ง
ราคา : 2,000.0
   
ผู้ลงประกาศ : คุณเก๋
โทรศัพท์ : 0891370678
IP Address : 171.97.131.xx
website : www.thaiherbbeauty.com
ข้อมูลผู้ประกาศ