โครงการอบรม การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง รุ่นที่ 8


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

สำนักฝึกอบรม จัดอบรม โครงการ การเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android ขั้นสูง รุ่นที่ 8 วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้อการฝีกอบรม

- การสร้าง GUI - Custom View , Animation
- การเขียนโปรแกรมใช้งาน SQLite - Creating & Modifying Databases
- การเขียนโปรแกรมใช้งาน GPS - Access GPS , Google Map , Overlay
- การเขียนโปรแกรมใช้งาน Sensor - Accelerometer , Multi-Touch
- การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - Vibrating , Rebooting
- การเขียนโปรแกรมใช้งานระบบ Network - Wifi , Bluetooth
- การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Web Service - JSON , XML , HTTP , Facebook
- การเขียนโปรแกรมแบบ Background Service - Service , Thread , Timer

รหัสประกาศ ID : 152866
หมวดหมู่ : การศึกษา
ลงประกาศ : 2017-04-28 09:19:14
ประกาศหมดอายุ : 2017-04-28 09:19:14
ผู้เช้าชม : 0 ครั้ง
ราคา : 5,000.0
   
ผู้ลงประกาศ : กวิยา
โทรศัพท์ : 029883655
IP Address : 203.188.62.xx
website : http://www.training.mut.ac.th/startup
ข้อมูลผู้ประกาศ