ลงประกาศฟรี สร้างร้านค้าออนไลน์  market.feedbookmark.com 
 

CKA ต่อวีซ่าไทย ขอ visa รับทำ wor permit visa ต่อวีซ่าทำงาน โทร. 0-2862-2727

ประกาศเกี่ยวกับ "วีซ่าท่องเที่ยว"
CKA ขอวีซ่าไทย ขอ visa ต่อวีซ่าไทย รับทำ wor permit visa รับต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี ราตา 5,990 บาท เปลี่ยนประเภทวีซ่า เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ราคา 18,900 บาท ขอใบอนุญาตทำงาน ราคา 5,990 บาท ต่อใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า รับต่อวีซ่า ขอวีซ่า ขอต่อวีซ่า วีซ่าไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน โดยทีมงานมืออาชีพ
บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
Thai Visa and Work Permit Service (ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า)
C.K.A. ACCOUNTING AND LAW CO.,LTD.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี ทำให้ทีมงาน CKAเป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้CKAเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ บริษัทชั้นนำและหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา
บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
ต่อใบอนุญาตครบปี
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม:
www.cka.co.th
www.ckaworkpermitvisa.blogspot.com

บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
1. ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 11,980 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 11,980 บาท
สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 12,960 บาท
2. ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 13,960 บา
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 13,960 บาท
สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 14,960 บาท
3. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย
สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 15,500 บาท
สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 15,500 บาท
4. ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 14,460 บาท
5. ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี
ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 13,960 บาท
6. เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
จาก /Transit Visa / ผ.30 เป็น Non-B, Non-Oค่าบริการเพียง 18,900 บาท


ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
V1 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 6,980
V2 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 5,990
V3 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก)ที่ศูนย์ One Stop Services 7,480
V4 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 5,990
V5 ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One StopServices) 7,480
V6 ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 6,980
V7 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (BOI) 7,480
V8 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI) 6,480
V9 วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 3,500/ท่าน, สำหรับบุตร2,990/ท่าน) 6,490บาท/ครอบครัว
V10 ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 3,990 - 5,980
V11 ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี 3,990 –5,980

ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
V12 ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 3,480
V13 รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 2,980
V14 เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 2,980
V15 ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 2,980
V16 แก้ไขตราประทับวีซ่า 2,980
V17 Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 1,500
V18 Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 1,500
V19 ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 2,500
V20 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ) 10,900
V21 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 8,900

ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
V22 เปลี่ยนวีซ่าจาก เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 18,900
V23 เปลี่ยนวีซ่าจาก เป็นวีซ่า Non-O 18,900
V24 เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 18,900
V25 เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O 18,900
V26 เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 18,900
V27 เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-O 18,900
ลำดับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ค่าบริการ (บาท)
W1 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 6,480
W2 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 5,990
W3 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่One Stop Services) 6,480
W4 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services) 5,990
W5 ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 6,980
W6 ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี(ที่ One Stop Services) 6,480
W7 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI) 7,480
W8 ต่อใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI) 6,480
W9 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ 2,000 - 2,900
W10 แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 2,480
W11 รายงานผลการทำงานในรอบปี 2,990
W12 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 9,900
W13 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 8,900

หมายเหตุ :
- ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
- ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าบริการในพื้นที่ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
กรุณาสอบถามที่ CKA โทร. 0-2862-2727 (7คู่สาย) www.cka.co.th
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อ
บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 A ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทรเขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Call Center 02-862-2727 จันทร์-เสาร์ : 8.30-17.30 น. (หยุดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
Hot Line ติดต่อเรื่องเร่งด่วน โทร : 081-844-1707(AIS) , 090–573-7359(DTAC) , 086-603-3105(TRUE)
สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติม/แจ้งข้อมูล(24hr.) ได้ที่ : info@cka.co.th
แนะนำ / ติชม การบริการ เพื่อพัฒนาการบริการที่ดี มาที่ : ckacare@gmail.com
:: บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า ทางCKAยินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่านทุกความเห็น ทุกข้อเสนอแนะมาถึงผู้บริหาร เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ::URL ประกาศวีซ่าท่องเที่ยว : http://market.feedbookmark.com/109213.html
ประกาศที่เกี่ยวข้อง วีซ่าท่องเที่ยว
+ จดทะเบียนสมรสคนไทยกับคนญี่ปุ่น, วีซ่าไปญี่ปุ่น
+ วีซ่าอังกฤษ วีซ่าคู่สมรสอังกฤษ วีซ่าชั่วคราว ข้อมูลการขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
+ รับทำวีซ่าไปประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดาออสเตเลียนอร์เวย์ สวีเดนไอร์แลนด์และอ0624
+ จดทะเบียนพาณิชย์+ร้านค้า CKA จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า จดร้านค้า บริการทุกจังหวัดทั่วไทย โทร. 0-2862-2727 กระ
+ Khon Kaen Visa and Travel
+ ? วีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน รับปรึกษาทำวีซ่าทั่วโลก Maxwell v
+ รับทำ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
+ วีซ่า ทำวีซ่า รับทำวีซ่า ขอวีซ่า วีซ่าอเมริกา วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น
+ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวแต่งงานไปอังกฤษ ออสเตเรีย อเมริกา รับจดทะเบียนสมรส รับประกัน 100%
+ รับทำวีซ่าไปประเทศอังกฤษอเมริกา แคนาดาออสเตเลียนอร์เวย์สวีเดนไอร์แลนด์ และอ0622
ข้อมูลภายในประกาศนี้ เช่น ข้อความ ภาพ ลิงค์ เป็นลิขสิทธิ์์ของเจ้าของประกาศแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บ feedbookmark.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 Market.FeedBookmark.com

bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.38 น.
ลงประกาศฟรี ลงประกาศโฆษณา ลงประกาศขายสินค้า สินค้ามือสอง ลงประกาศขายสินค้าฟรี