ลงประกาศฟรี สร้างร้านค้าออนไลน์  market.feedbookmark.com 
 
กางเกงขาสั้นชาย oho

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2554

ประกาศเกี่ยวกับ "สารส้ม"
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 28 ตำแหน่ง 110 อัตรา (1-15 ส.ค.54)
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต มีการละเอียดดังนี้


รายละเอียดการรับสมัคร
กำหนดการ
ขอบเขตการสมัคร

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.pwa.co.th หัวข้อ "รับสมัครงาน กปภ." ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

วัน เวลาสอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน กปภ. ในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2554

วิชาที่สอบ กปภ.
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์
วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

การเรียกบรรจุ กปภ.
การประปาส่วนภูมิภาค จะพิจารณาทยอยเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้เข้าเป็นพนักงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามอัตราว่าง

สรุป ? เก็งแนวข้อสอบ ?เฉลย

1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

ก. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

ค. 4 สิงหาคม 2502 ง. 14 สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

ก. กรมอนามัย ข. กองประปาภูธร

ค. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

ก. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

ค. นายสือ ล้ออุทัย ง. นายออกสิน ชีวะพฤกษ์

5. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

ก. นาย
ฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นาย
วิเศษ ชำนาญวงษ์

ค. นาย
วิเศษ ชำนาญวงษ์ ง. นาง
รัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต

ก. 76 เขต ข. 21 เขต

ค. 30 เขต ง. 10 เขต

7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. Waterworks Authority ข. Provincial Waterworks

ค. Provincial Waterworks Authority ง. Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี

ก. 1-2 ปี ข. 3-5 ปี

ค. 6-7 ปี ง. 10 ปี9. มีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า

ก. PLACI ข. ELUM

ค. ALUM ง. PHoRE

10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
ก. ให้ใช้ด่างทับทิม
ข. ให้ใส่ยิบซัม
ค. ให้ใส่ปูนขาว
ง. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์

11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ

ก. ข. ครอรีน

ค. ปูนขาว ง. ด่างทับทิม

12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด

ก. เติมปูนขาว / เติมครอรีน
ข. ใส่ด่างทับทิม
ค. เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+
ง. เติมครอรีน+ปูนขาว+

13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร

ก. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว

ข. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว

ค. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง

ง. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง

14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร

ก. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว ข. ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว

ค. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว ง. ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว

15. บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร

ก. ใส่ทุก 2 ปี ข. ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี

ค. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน ง. ถูกทุกข้อ

16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด

ก. ชัยนาท

ข. กาญจนบุรี

ค. สุพรรณบุรี

ง. ราชบุรี

17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร

ก. 0.1 ppm ข. 0.2 ppm

ค. 0.3 ppm ง. 0.5 ppm

18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร

ก. 0.1-0.2 ppm ข. 0.3-0.4 ppm

ค. 0.25-0.45ppm ง. 0.5-0.8ppm

19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน

ก. 7 ขั้นตอน

ข. 5 ขั้นตอน

ค.3 ขั้นตอน
ง. 2 ขั้นตอน

20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน

ก. Rapid Mixing

ข. Flocculation

ค. Slow Mixing/Flocculation

ง. Floc
เอกสารแนวข้อสอบการปะปาส่วนภูมิภาค
ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
วิชาที่ใช้สอบ
- ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบ
เช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบัญชี นักบริหารงานทั่วไป นิติกร
ช่างโยธา ผู้ตรวจสอบ และอื่นๆ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
- ความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สนใจสั่งซื้อมาที่ amorn3498@hotmail.com
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด Amornrut naewolo
โอนแล้วโทรแจ้งที่ 083-0724566


URL ประกาศสารส้ม : http://market.feedbookmark.com/048550.html
ประกาศที่เกี่ยวข้อง สารส้ม
+ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2554
+ สระว่ายน้ำ เครื่องกรองน้ำ สารกรองน้ำ ไส้กรอง เคมีระบบบำบัดน้ำ และ อุปกรณ์สระว่าย
+ โรลออนสารส้มสกัด D.S.T.ระงับกลิ่นกาย ใต้วงแขน สินค้า OTOP 5 ดาว
+ น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
+ ทรายอะเบท,ทีมีฟอส,กำจัดลูกน้ำยุงลาย,ยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน,สารเคมีกำจัดยุง,ไซเพอร์เมทริน,เดลต้าเมท
+ กลับมาตามคำเรียกร้อง กับ โปรโมชั่นสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 1 เพื่อผิวขาว เนียน สวยเป็นธรรมชาติ
+ เปลี่ยนผิวให้เนียนสวย ด้วยนวัตกรรมน้ำนมขัดผิวขาวใน 7 วัน สูตรอ่อนโยนจากประเทศญี่ปุ่น
+ ขายไม่แพง ยาดับกลิ่นตัว ยาระงับกลิ่นตัว เห็นผล ตั้งแต่ครั้งแรก ถูกมาก
+ ขาย ยาดับกลิ่นตัว ยาระงับกลิ่นตัว เห็นผล ตั้งแต่ครั้งแรก สุดถูก
+ นำคุณสู่ที่สุดของความรู้สึกโล่ง…แห้ง…สบาย บริเวณจุดซ่อนเร้น
ข้อมูลภายในประกาศนี้ เช่น ข้อความ ภาพ ลิงค์ เป็นลิขสิทธิ์์ของเจ้าของประกาศแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บ feedbookmark.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กางเกงขาสั้นชาย oho

สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 Market.FeedBookmark.com

bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Yandex เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 07.23 น.
ลงประกาศฟรี ลงประกาศโฆษณา ลงประกาศขายสินค้า สินค้ามือสอง ลงประกาศขายสินค้าฟรี