ลงประกาศฟรี สร้างร้านค้าออนไลน์  market.feedbookmark.com 
 

Landis&a

ประกาศเกี่ยวกับ "F.B."
DIGITAL INDICATING CONTROLLER SERA DIAPHRAGM MATERIAL PUMP EWOO HOSE POLYURETHAN CLEVELAND CONTROL ASCO COSMOS PORTABLE GAS DETECTOR SAUTER ITOKOKI FRATELLI Y-STRAINER KATSURA AMPY EMAIL NITROGEN REGULATOR PRECIMAN PRESSURE GAUGE EMERGENCY SHUT OFF VALVE NUOVA FIMA AIRTAC COCHRAN COFI PISTON DIAPHRAGM PUMP DONKIN VALVE PROVING SYSTEM LEAK TEST ANTUNES MCDONNELL LANDIS&GYR LANDIS STEFA SIEMENS LANDIS GAUGE GLASS TUBE PROTECTOR RELAY AUTOMATIC CHANGE OVER REGULATOR ELECTRODE AZBIL PROTECT GROW AZBIL AUMP AZBIL HEGWEIN STUTTGART GAS IGNITOR PROVING PROBE PILOT REGULATOR INSULATOR NEEDLE VALVE CALIVRATE GAS DETECTOR ADJUSTABLE OORIFIC GAS COCK REPAIR KIT KITZ IGNITION PROBE FLAME IGNITION&DETECTION SYSTEM FRAMATOME IONISATION PROBE CONTROL BOX TEMPERATURE GAUGE BIMETAL ULTRAVIOLET ELECTRODE IGNITION DOUBLE SOLINOID VALVE ELEKTROGAS AIR DIFFENTIAL SWITCH AIR WING AIR HEAT BURNER ECLIPSE COMBUSTION THERMOCOUPLE TEMP CONTROLLER AICHI TURBINE GAS METER GAS APPLIANCE PRESSRUE REGULATOR FLAME SIGNAL AMPLIFIER SPARK PLUG PHOTOCELLS SHUT OFF VALVE NOZZLE TRANSFORMER MODUTROL MOTOR THERMOMETER GIULIANI ANELLLO OIL FILTER VALVE SOLENOID SINGLE STAGE PROTECTIVE TUBE
?FISHER? High Pressure Regulator
Model: 67CH/743 , 64/33,64/35,627-7710,627-497,627-577,630-104/78,
?FISHER? Single Stage Regulator
Model: 912/104,912H/108,R623-JFF
?FISHER? Low Pressure Regulator
Model: R312-10,R622-BCF,R622-CFF,R622-DFF,HSRL-BFC,HSRL-CFC
?FISHER? Commercial Regulator
Model: S302G-FMC,S302G-KMC,S302G-SMC,S202G-BNC,S202G-CNC
?FISHER? Industrial Regulator
Model: 299h-MAK,299H-MBK,133L,133h,99-5
?FISHER? Relief Valve
Model: H110-250,H110-312,H135-250,H160-312,H282-250,H282-275,H722-250,H722-275,H732-250,H732-275
?FISHER? Excess Flow Valve
Model: F101,F107,F191
?FISHER? Emergency Shut Off Valve
Model: N550-10,N550-16,N550-24
?ITO KOKI? Pressure Regulator
Model: C-10A-1,C-10A-2,GL-50-2,GL-70-2,CM-100-H2,CM-100,CM-100-H1,GM-16A-H1
?ITO KOKI? Automatic Change Over Regulator
Model: AX-81-10H,AX-120A-100,AX-30A-0(SP),AX-50A-0(SP)
?ITO KOKI? Automatic Liquid Change Over Regulator
Model: LAX-20C,LAX-20B
?CEWAL? Pressure Gauge (High)
Range: 0-2 bar,0-4 bar , 0-30 bar
?KUSABA? Pressure Gauge (Low)
Range: 0-500 mmaq , 0-1000 mmaq, 0-3000 mmaq, 0-5000 mmaq
?ITO KOKI? Pressure Guage (Low)
Range: 0-10 kpa , 0-20 kpa, 0-50 kpa
?HANKOOK? Gas Leak Detector
Model: AB-370 220VAC , AB-365R 12 VAC
?EWOO? Gas Leak Detector(Explosion-Proof)
Model: EW-401
?MIYAIRI? Ball Mall Valve
Model: MSC-15L, MSC-15M,SSB-15L,SSB-15H
?FRATELLI? Ball Valve G-51
Size : ??, 3/8?, ?? ,3/4? , 1? , 1.1/4? ,1.1/2? , 2?
?FRATELLI? Ball Valve G-205
Size: ?? , ??
?MIYAIRI? Internal Relief Valve
Model: LS0311N
?MIYAIRI?Emergency Shut Off Valve
Model: ISC-L
?MIYAIRI? Ball Valve
Model: DB-280-15A, DB-280-20A, DB0280-25A, DB-280-40A, DB-280-50A, DB-280-80A,DB-280-100A,DB-280-150A
?MIYAIRI?Globe Valve
Model: DG206-15A, DG-206-20A, DG-206-25A, DG-206-40A,DG-206-50A,DG-206-8-A,DG-206-100,DG-206-150A
?MS ENG?Y Strainer
Model: WST-3121-15 A(1/2?),WST-3121-20A(3/4?),WST-3121-25A(1?),WST-3121-40A(1.1/2?),WST-3121-50A(1/2?)
?AMERICAN METER? Inline Filter
Size: ?? NPT, 1?NPT, 1.1/2?NPT,2?NPT
?ITO KOKI? Strainer Valve
Model: D7-15,D7-20,D7-25
?ITO KOKI? Vaporizer
Model: F-100,F-200,F-300
?ELSTER? Turbine Gas Meter
Model: QA-10:1.6-16m3/hr, QA-16:2-25 m3/hr, QA-25:2.5-40 m3/hr,QA-40?3.3-65 m3/hr,QA-65:6-100 m3/hr,QA-100:10-160 m3/hr,QA-160:13-250 m3/hr,QA-250:32-650 m3/hr
?AICHI?Turbine Gas Meter
Model: TBX-30:4-30 m3/hr,TBX-100:10-100 m3/hr
?DUNGS? FRS Gas Pressure Regulator
?DUNGS? FRNG Gas Pressure Regulator
?DUNGS? FRN Zero Pressure Regulator
?DUNGS? FRU Gas Pressure Regulator
?DUNGS? FRSBV Safety Blow-Off Valve
?DUNGS? GW A2 Pressure Switch
?DUNGS? GW A4 Pressure Switch
?DUNGS? GW A5 Pressure Switch
?DUNGS? GW A6 Pressure Switch
?DUNGS? GGW Pressure Switch
?DUNGS? GGW Pressure Switch ATEX
?DUNGS? LGW A2 Pressure Switch
?DUNGS? LGW A4 Pressure Switch
?DUNGS? LGW C2 Pressure Switch
?DUNGS? UB/NB Pressure Limiters
?DUNGS? Pressure Switch ?Accessories
?DUNGS? SV Solenoid Valve, one ?stage
?DUNGS? SV-D Solenoid Valve,one-stage
?DUNGS? SV-DLE Solenoid Valve ,one-stage
?DUNGS? SV Accessories
?DUNGS? MV/4 Solenoid Valve,one-stage
?DUNGS? MV Solenoid Valve,one-stage
?DUNGS? MVD 2xx Solenoid Valve,one-stage
?DUNGS? MVDLE 2xx Solenoid Valve,one-stage
?DUNGS? MVD 5xx Solenoid Valve,one-stage
?DUNGS? MVDLE 5xx Solenoid Valve,one-stage
?DUNGS? MVD Solenoid Valves,one-stage ATEX
?DUNGS? ZRD Solenoid Valve,two-stage
?DUNGS? HSAV Manual Shut-Off Valve
?DUNGS? LGV Vent Valve
?DUNGS? MBC GasMultiBloc-Multifuntional Gas Control
?DUNGS? DMV/12 Double Solenoid Valve
?DUNGS? DMV-D Double Solenoid Valve
?DUNGS? DMV Double Solenoid Valve eco
?DUNGS? MB/DMV Flanges-Valve Accessories
?DUNGS? Accessories
?DUNGS? VPS 504 Valve Proving System
?DUNGS? VPS 504 Valve Proving System Accessories
?DUNGS? VDK 200V Valve Proving System
?DUNGS? DSLC Valve Proving Ssystem
?DUNGS? LK2F Controller Gas Line Leakage Tester
?DUNGS? KH Ball Valve
?DUNGS? GF Gas Filter
?DUNGS? DMK Motor Butterfly Valve
?DUNGS? DMA Actuator for DMK/DML
?DUNGS? Manometer
?DUNGS? Test Burner
Landys / Siemens LFE1/8853 LAE 1.355 LFE 10 LAL 1.25 Podstawka do sterownika Landis & Gyr LAL LAL 1.25 ,LAL 2.65, LAL 2.14 LAL2.25 LDU11.523A27 LFL1.122, LFL 1.148 LFL 1.322 LFL 1.333 LFL 1.335 LFL 1.622 LFL 1.635 LGB AGK 11 LANDIS&GYR SIEMENS LANDIS SIEMENS LGB 21.330 LGB 21.330 LGB 22.330A27 LGB 21.130A27 LGB 22.130A27 LGB 22.230B27 LGB 21.230A27 LGK 16.122A LGK 16.133 LGK 16.322A27 LGK 16.333 LGK 16.335A27 LGK 16.622 LGK 16.635A27 LMG LANDIS SIEMENS BURNER CONTROL SIEMENS BURNER CONTOR LANDIS&GYR LMG 21.130*27 LMG 21.230*27 LMG 21.330B27 LMG 22.130*27 LMG 22.330*27 BURNER CONTROL CONTROL BOX LANDIS&GYR SIEMENS LMO 14.111B2 LMO24.011B2 LMO 44.255B2 BURNER CONTROL LOA 24.171B27 LOA 36.171A27 LOA44.252A27 LOA24.173A27 LOA 24.171B27 RIELLO BURNER CONTROL REILLO 503SE 479SE 508SE 509SE 525SE 530SE 353SE 550SE 569SE BURNER CONTROL SATRONIC HONEYWELL BURNER CONTROL DKG972 MOD.03 DKG 972 MOD.05 DKG 972 MOD.10 SATRONIC DKO 907MOD.05 DKW 976MOD.05 DMG 970MOD.01 DMG970MOD.01 DMG 972MOD.01 SATRONIC HONEYWELL BURNER CONTROL SATRONIC MMG 810.1MOD.32 MMG810.1MOD.33 MMG810.1MOD.43 MMG810.1MOD.45 BURNER CONTROL SATRONIC MMI 810MOD.33 MMI 962.1MOD23 BURNER CONTROL CONTORL BOX SATRONIC HONEYWELL SATRONIC TF 801 TF832 TF 832.3 TF834 TF834.3 TF836 TF836.3 TF840 TF802.1 TF830 TF830.3 TFI812MOD.10 TFI812MOD5 TFI 812MOD.5 TMG 740-3MOD.1 TMG740-3MOD3 TMG 740-3MOD4 TMG740-3MOD.5 TMG740-3MOD6 TMO 720-4MOD.15 TMO 720-4MOD35 Landis & Gyr LFL1.335 flame monitoring control Landis & Gyr Flame UV detector Satronic ultra violet flame detector model UVZ 780 Landis & Gyr LDU 11.523 240 volt gas Satronic TMG 740-3 Mod 43-35 240volt Satronic TMG740-3 110volt Satronic TMG 740-3 240 volt Mod 13-53 Satronic MMI 810 Mod 43 240 volt Landis & Gyr LFL1.335 110 volt flame monitoring control? Satronic DKG972 MOD 10 240V Control Box Satronic DKG972 MOD 5 240V Control Box Satronic DKO972 MOD 5 240V Control Box Satronic DMG970 MOD 3 110V Control Box Satronic MMG810 MOD 43 240V Control Box Satronic MMG810.1 MOD 45 240V Control Box Satronic MMI810.1 MOD 43 240V Control Box Satronic TMG740-3 MOD 43-35 110V Control Box Satronic TMG740-3 MOD 43-35 240V Control Box Satronic ZT812 Ignition Transformer 240V 1.5M Lead Satronic UVZ 780 UV Detector (Red) spares for :
> bentone, baltur, blowtherm, cuenood, de unigas, ecoflam, elco klockner, f.b.r, ilka, lamborgini, nuway, oilon, riello, weishaupt, etc.
> Landis & gyr photocell: qrb-1, qrb-3, rar-7/8 & indigenous.? uv cell: qra-2, qra-10c, uvz-780.
> Sequence controller: satronic, honeywell, loa-24, lgb-21,22, lmg, lmo, lal 1.25/2.25, lfl 1.122/1.333/1.335/1.635.
> Solenoid valves & coils: brahma, parker, delta.
> Pressure swithces: dungs, kromschroder, honeywell.
> Oil & gas filter: ?",3/8", ?",1".? ignition electrode: 8mm, 10mm, h types etc.
> Ignition transformer: fida, cofi, danfoss, brahma etc.? nozzle: monarch, danfoss, hago, delavan.
> Ignition cable, cable lugs, 4 & 7 pin cable connectors. ? diffuser disc , blower fan, coupling, oil line.
> Oil pump: suntec , danfoss.
> Simel make burner motors. > PHOTOCELL: LANDIS & GYR, PETERCEM 8209, 8205, SATRONIC FZ/711S, L.D.R TYPE INDIGENOUS.
> UV CELL: QRA-2, QRA-10C, UVZ-780.
> SEQUENCE CONTROLLER: PETERCEM MA-810, MA-55, MA-150.01, RAJ, MURUGAN, LAL, LFL,(LANDIS), LDU, LEC TMO, TMG (SATRONIC).
> SOLENOID VALVES & COILS: LUCIFER, FLOCON, AVCON.
> PRESSURE SWITCHES :, DANFOSS, TRAFAG, ORION, HONEYWELL PRESSURETROL L91B1241
> OIL FILTER: DUPLEX, SIMPLEX, AUTOCLEAN.
> IGNITION ELECTRODE: IVALOX, LODGE.
> IGNITION TRANSFORMER: NEC 14.5 KV, DANFOSS, BRAHMA ETC.
> NOZZLE: MONARCH, DANFOSS, BERGANZO 350/400/450/500/550/650.45 DEGREE, M14.
> IGNITION CABLE, CAP, CABLE LUGS.
> DIFFUSER DISC , BURNER GUN, WAGMAN CONE.
> OIL PUMP: SUNTEC , PRAKASH, SAFAG. MECHANICAL SEAL FOR SUNTEC OIL PUMPS.
> MOBERY SWITCH, MAGNET WITH ROD & S.S & MONAL FLOAT.
> STORK COMBISTAT: 50 TO 150, 50 TO 350. 3MTRS. 5 MTRS. ALUMINIUM AIR REGULATOR, HYDROLIC RAM, CUT OFF VALVE, DRAFT TUBE, BURNER INNER ASSEMBLY, S.S QUAREL ETC. COIL FOR BURNER ROD, VARIOUS TYPE OF COILS FOR SOLENOID VALVES. BOILER COIL ETC.Control Box Loa Danfoss EBI Dungs Pressure Switches H type Electrodes Ignition Transformer Fida Photocell Reillo Pump Coupling Qra - 2 Qrb - 1 Solenoid Valves Parker Suntec Oil Pump Oil Filter Aluminium Housing Photocell Control Box Lal Iginition Transformer Picture Ivalox Ignition Electrodes Mobrey Air Break Switch Nozzles Monarch Qra - 10 Qra - 2 Qrb - 3 S.S. Diffuser Disc S.S. Float For Mobrey Solenoid valve lucifer A8N-1 to A50N-1 A20N-2 to A50N-2 A40N-11 to A75N-11 AH40N-11 AH50N-11 AH75N-11 C13N-005-1AICHI TURBINE GAS FLOW METER FISHER REGULATOR AMERICAN REGULATOR NATURAL GAS ANTUNES GAS PRESSURE SWITCH ASCO DIAPHARGM GAS SOLINOID VALVE FLAME ROD IGNITION PLUG BALL VALVE KITZ VENT VALVE BRAHMA CONTROL BOX GAS SOKNOID VALVE CKD GAS SOLIN AICHI GAS METER FISHER REGULATOR ELSTER DUNGS KROMSCHRODER SIEMENS SATRONIC YAMATAKE LANDIS&GYR COFI AICHI TURBINE GAS FLOW METER REGULATOR -AMERICAN REGULATOR OPSO NATURAL GAS - ANTUNES GAS PRESSUSRE SWITCH - ASCO DIAPHRAGM GAS SOLINOID VALVE - AUBURN FLAME ROD IGNITION PLUG - BALL VALVE KITZ VENT VALVE - BRAHMA CONTROL BOX GAS SOLINODI VALVE - CKD GAS SOLINOID VALVE AND GAS EQUIPMENTS -CLEVELAND AIR FLOW SWITCH - COFI IGNITION TRANSFORMER - DUNGS MULTIBLOCK GAS PRESSURE SWITCH - ECLIPSE BUTTERFLY VALVE GAS CONTROL VALVE - ECLIPSE GAS SHUT OFF VALVE ECLIPSE NG LPG OIL BURNER - ELSTER TURBINE GAS METER - EMAIL GAS DIAPHRAGM GAS METER - EQUIPMETER NATURAL GAS REGULATOR - FIREYE UV SENSOR BURNER CONTROL -FISHER LPG REGULATOR RELIEF VALVE -HONEYWELL FLAME SAFEGUARD - ITO KOKI LP GAS VAPORIZER - LANDIS & GYR GAS LEAK PROVING SYSTEM - LUCIFER OIL SOLINOID VALVE - MAXITROL RATIO REGULATOR FILER - PRESSURE GAUGE KUSABA PICO - REGO REGULATOR RELIEF VALVE -RIELLO OIL AND GAS BURNER - SATRONIC BURNER CONTROL PHOTO CELL - SAFAG GAS FILTER - SIEMENS LANDIS & STAEFA SERVO MOTOR - SRYCH BLOWER COMBUSTIN EQUIPMENT -SUNTEC OIL PUMP OIL NOZZLE MONARCH STEINEN - TOKA GAS LEAK DETECTOR COSMOS - YAMATAKE MODUTORL MOTOR 67CH/743 ; 64/33 ; 64/35 ; 627-7710 ; 627-497 ; 627-577 ; 630-104/78 ; 912/104 ; 912H/108 ; R632-JFF ; R312-10 ; R622-BCF ; R622-CFF ; R622-DFF ; HSRL-BFC ; HSRL-CFC ; S302 ; S302G-FMC ; S302G-KMC ; S302G-SMC ; S202G-BNC ; S202G-CNC ; 299H-MAK ; 299H-MBK QA65DN50 TMG LFL LDU LEC TMO TMG TBX100 QRA2 QRA10C UVZ780 OIL PUMP: SUNTEC LGW150A4 LGW10A2 GW150 Control Box Loa Danfoss EBI Dungs Pressure Switches H type Electrodes Ignition Transformer Fida Photocell Reillo Pump Coupling Qra - 2 Qrb - 1 Solenoid Valves Parker Suntec Oil Pump Oil Filter Aluminium Housing Photocell Control Box Lal Iginition Transformer Picture Ivalox Ignition Electrodes Mobrey Air Break Switch Nozzles Monarch Qra - 10 Qra - 2 Qrb - 3 S.S. Diffuser Disc S.S. Float For Mobrey Solenoid valve lucifer,Tomasetto,Satronic,Monarch,Asahi,Blower,Asbil,Miyairi,Water Meter Elster,Suntec,Herion,Gas Filter,Zero Regulator,Oxygen Analyzer,Lodge,IEG/14R,Dwyer,Email,Pressure Gauge,Belimo,Programmable Controller,Giuliani Anello,Sense,Lecip,CKD,KITZ,Rego,Kromschroder,Pilot,RMG,Bellimo,Spare Parts for All Burners,Oil&Gas Burner,Steam Boiler
สินค้าคุณภาพดี จัดส่งรวดเร็ว ราคาถูก
บริษัท ไทย รีซอร์สเซส แอนด์ รีพิวเทชั่น จำกัด
90/112 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
02-948-1381, 02-9498473 , 086-3519603
E-mail : patthamaporn@thairesources.in.thURL ประกาศF.B. : http://market.feedbookmark.com/016721.html
ประกาศที่เกี่ยวข้อง F.B.
ข้อมูลภายในประกาศนี้ เช่น ข้อความ ภาพ ลิงค์ เป็นลิขสิทธิ์์ของเจ้าของประกาศแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บ feedbookmark.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 Market.FeedBookmark.com

bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Yandex เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 04.54 น.
ลงประกาศฟรี ลงประกาศโฆษณา ลงประกาศขายสินค้า สินค้ามือสอง ลงประกาศขายสินค้าฟรี