ลงประกาศฟรี สร้างร้านค้าออนไลน์  market.feedbookmark.com 
 

บริการสอบเทียบ /ซ่อม /จำหน่าย เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบ

ประกาศเกี่ยวกับ "Pull"
บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด
บริการสอบเทียบ /ซ่อม /จำหน่าย เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ได้รับการรับรองตาม ระบบ ISO/IEC 17025


บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd
บริการสอบเทียบ เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามระบบ ISO/IEC 17025 * (ได้การรับรองจาก สมอ. เดือนมิถุนายน 2553 ) จำหน่าย /ซ่อม เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือสอบเทียบ พร้อมใบรับรองสอบเทียบ

CALIBRATION SERVICE FOR INDUSTRIAL MEASURING AND INSTRUMENT
เราคือ บริษัท สอบเทียบ เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม ที่มีบุคคลากร มี ความชำนาญ และประสบการณ์
นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)
"มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อบริการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล ที่ลูกค้าพึงพอใจ"

บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd
3/2 ซ.รามคำแหง 164 แยก 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836
E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th
http://www.mlab.co.th
Line ID : metrologylab

Metrology lab บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านต่างๆ ดังนี้

****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านมิติ (Dimension)
• OUTSIDE MICROMETER
• INSIDE MICROMETER ,TUBULAR INSIDE MICROMETER ,HOLE TEST
• DEPTH MICROMETER
• VERNIER CALIPER ,DEPTH VERNIER ,INSIDE VERNIER
• DIAL GAUGE ,DIAL THICKNESS ,DIAL CALIPER GAUGE
• DIAL TEST INDICATOR ,PIC TEST ,ULTRASONIC / COATING THICKNESS
• FEELER GAUGE ,THICKNESS GAUGE ,FILM GAUGE
• HEIGHT GAUGE ,ELECTRONIC COMPARATOR
• TAPE SCALE ,STEEL RULER ,PI TAPE ,MANDREL ,DIAMETER TAPE
• LINEAR SCALE ,SCALE LOUPE ,
• BEVEL PROTRACTOR ,ANGEL GAUGE ,RADIUS GAUGE
• GAUGE BLOCK (GRADE 0,1,2)
• ROCKWELL HARDNESS TESTER ,VICKER HARDNESS TESTER
• TAPER GAUGE ,SNAP GAUGE ,JIG ,SCALE PLATE ,CHAMFER GAUGE
• THREAD RING GAUGE (GO / NO GO)
• PIN GAUGE ,PLUG GAUGE ,SETTING ROD ,RING GAUGE
• DUROMETER ,RUBBER HARDNESS
• PROFILE PROJECTOR ,MEASURING MICRO SCOPE
• THREAD PLUG GAUGE (GO / NO GO) ALL TYPE
• SURFACE ROUGHNESS TESTER ,CONTOUR MEASURING
****- สอบเทียบ น้ำหนัก ,แรง ,แรงบิด (MASS ,FORCE ,TORQUE CALIBRATION) MASS / FORCE / TORQUE (น้ำหนัก / แรง / แรงบิด)
• ELECTRONIC BALANCE ,PLATFORM SCALE
• WEIGHT BALANCE ,BALANCE SCALE ,SPRING BALANCE
• ANALYTICAL BALANCE ,PRECISION BALANCE
• CRANE SCALE
• DIAL TENSION GAUGE ,WIRE TENSION METER
• PUSH-PULL METER ,FORCE GAUGE ,COMPRESSION METER
• TENSION / COMPRESSION TESTER ,UNIVERSAL TESTING MACHINE
• STEEL WEIGHT (BRASS , STEEL CLASS F2,M1,M2)
• WEIGHT (STAINLESS STEEL CLASS F1)
• TORQUE SCREW DRIVER
• DIGITAL TORQUE METER
• MECHNICAL TORQUE METER ,CAP TORQUE TESTER
• TORQUE WRENCH ,TORQUE GAUGE ,TORQUE GAUGE
****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านความดัน (Pressure) Pressure / Vacuum Gauge
• PRESSURE GAUGE ,VACUUM GAUGE ,DIFF. GAUGE
• MANO METER ,BAROMETER
• PRESSURE TRANMITTER
• DIAPHAM PRESSURE GAUGE
• PRESSURE SWITCH ,DIFF. PRESSURE SWITCH
• SAFETY VALVE ,CONTROL VALVE
• LEAK PRESSURE GAUGE ,
• DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
• LEVEL TRANSMITTER
****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านไฟฟ้า (Electrical) Volt ,Amp,Ohm ,Frequrecy ,Time Meter
METER ,MEASURING
• VOLT METER ,VT AC / DC ,BATTERY ANALYZER
• AMP METER ,CT ,CURRENT SHUNT AC / DC
• CLAMP METER AC / DC
• POWER METER ,WATT METER ,POWER METER 3 PHASE AC / DC
• RESISTANCE METER
• INSULATION ,MEGAOHM ,WRIST STRAP ,SURFACE RESISTANCE
• MILLIOHM HI TESTER ,EARTH METER
• TACHO METER ,SPEED METER ,STROBO SCOPE ,CENTIFUGE ,SHAKER
• TEMPERATURE CONTROLLER ,RECORDER ,TEMP. DATA LOGGER
SOURCE ,CALIBRATOR
• VOLTAGE SOURCE AC / DC ,POWER SUPPLY ,WITHSTANDING TESTER
• RESISTANCE SOURCE ,DECADE RESISTANCE
• LEAK CURRENT TESTER AC / DC
• LCR METER ,CAPACITANCE METER ,INDUCTANCE METER
• STOP WATCH ,TIMER ,COUNTER
• OSCILLO SCOPE ,WAVE COMPARATOR ,FREQUENCY COUNTER
• CURRENT SOURCE AC / DC ,ELECTRONIC LOAD
• HIGH VOLTAGE TESTER ,WITHSTANDING TESTER AC / DC
• FUNCTION GENERATOR ,SIGNAL GENERATOR ,PLUSE GENERATOR
• TEMPERATURE SIMULATOR ,PROCESS CALIBRATOR
**** - สอบเทียบ(Calibration) ด้านอุณหภูมิ ,ความชื้น (Temperature / Humidity) Thermo Hygrometer
• LIQUID IN GLASS THERMOMETER
• TEMPERATURE SENSOR (RTD)
• TEMPERATURE SENSOR (TC)
• DIGITAL THERMOMETER WITH PROBE
• TEMP. CONTROLLER WITH PROBE
• OVEN , INCUBATOR , FREEZER , FURNACE
• AUTOCLAVE ,WATER BATH
• DIAL THERMOMETER ,TEMP. TRANSMITTER
• DIAL THERMO / HYGRO METER
• DIGITAL TEMP. / HUMIDITY METER
****- สอบเทียบทางเครื่องวัดปริมาตร ,เคมี (VOLUME ,CHEMICAL CALIBRATION)
• VOLUMETRIC PIPET ,FLASK ,GRADUATED CYLINDER
• MEASURING PIPET ,BURET ,BEAKER
• MICRO PIPET (FIX ,VARIABLE ,MULTI CHANNEL)
• AUTO PIPET ,AUTOMATIC BURET , DISPENSER
• DIGITAL PH METER , CONDUCTIVITY METER
****- สอบเทียบเครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการ (SPECIAL LABORATORY CALIBRATION)
• SPECTRO DENSITO METER , X – RITE ,SPECTRO EYE
• SPECTRO PHOTOMETER (PHOTOMETIC)
• CENTRIFUGE
• FORD CUP ,ZAHN CUP ,VISCOSITY CUP ,RIGOSHA CUP ,IWATA CUP ,TOYO CUP
• BROOKFIELD VISCOMETER
• STORMER VISCOMETER , PYCNOMETER ,W/G CUP
• APPLICATOR , GRIND GAUGE ,FINENESS GRIND GAUGE
• HARD DRYING TIME ,DRYING TIME RECORDER
• IMPACT TESTER ,SHOCK TESTER ,DROP HAMMER TESTER
• CONICAL MANDREL ,BEND TESTER
• MELT FLOW INDEX TESTER
• SCRATCH TESTER ,SHEAR TESTER
• MINOLTA CHROMA METER
• FRIKMAR CUP ,illuminance and colour
• QUV WEATHERING TESTER , MOISTURE BALANCE
• LUX METER
• VIBRATION METER
• SOUND LEVEL METER
• WOOD MOISTURE METER
• LIQUID FLOW METER
• ROLLER COUNTER (ล้อวัดความยาวเมตร ,ล้อวัดความยาวหลา)
• GLOSS METER
• ABRASER TESTER
Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836
E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th
Website : http://www.mlab.co.th
Line ID : metrologylab


Mlab Service
 บริการรับ – ส่ง เครื่องมือ ฟรี *(กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด )
 ค่าบริการถูกที่สุด
 ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการ ตามระบบ ISO/IEC17025
 ระยะเวลาการสอบเทียบ 7 ถึง 10 วัน (ต่างจังหวัด ไม่เกิน 14วัน)
 สอบเทียบเครื่องมือ Onsite ตั้งแต่ 7,000บาทต่อวันขึ้นไป ไม่คิดค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ต่างจังหวัด 10,000บาทขึ้นไป)
 บริการจองคิวล่วงหน้า ลูกค้าจะได้รับวันที่ ที่จะส่งเครื่องมือ และส่วนลดพิเศษ
 บริการทำสัญญารายปี ลูกค้าจะได้รับส่วนลดทันที 10% และอีก 5% ในปีถัดไป
 บริษัทฯมีเอกสาร การแจ้งเตือนเครื่องมือลูกค้า ที่ใกล้ครบกำหนดสอบเทียบ
 บริษัทฯ มีบริการรับ ปรึกษาปัญหาด้านการสอบเทียบ การจัดระบบสอบเทียบ
 บริษัทฯจะเก็บค่าบริการเป็นเงินสดในครั้งแรก จากนั้นบริษัทฯยินดีให้เครดิตการจ่ายเงินเป็น 30 วัน
 บริการสอบเทียบเร่งด่วน 3 ถึง 5 วัน
 บริการ รับ-ส่งเครื่องมือ สอบเทียบทางไปรณีย์ (ลงทะเบียน) ,รับ-ส่ง พัสดุเอกชน ,TNT
 บริการรับตรวจเช็ค ซ่อม ปรับปรุง เครื่องมือวัด เครื่องมือ ทดสอบเครื่องจักร พร้อม ให้คำปรึกษา อย่างมืออาชีพ
 บริการให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมวางระบบ การจัดการ เครื่องมือวัด ภายใน โรงงานตาม มาตราฐาน ISO 9000 ,14000 ,TS 16949

บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd
3/2 ซ.รามคำแหง 164 แยก 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836
E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th
http://www.mlab.co.th
Line ID : metrologylab


* ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 Scope Vernier Caliper ,Micrometer , Digital / Dial Pressure Gauge , Digital Temperature Indicator / Digital Thermometer with probe : ข้อมูล วันที่ 10-2-2015
* ได้ยื่นขยาย การรับรอง ISO/IEC 17025 Scope DC Volt Meter , AC Volt Meter ,DC Current Meter AC Current Meter ,Resistance Meter , Digital Thermometer with probe -20’c to 400’C: ข้อมูล วันที่ 20-4-2015
URL ประกาศPull : http://market.feedbookmark.com/145492.html
ประกาศที่เกี่ยวข้อง Pull
+ ราคาพิเศษสุดเฉพาะที่นี่ เจโบลท์ (J-Bolt) ยูโบลท์ (U-Bolt) Anchor Bolt(L-Bolt) น๊
+ ขาย กระเป๋า coach 15112 signature tote
+ ราคาพิเศษสุดเฉพาะที่นี่ หลังคา เหล็ก หลังคา Metal Sheet Roof กันสาด หลังคาเหล็ก
+ ป้ายไวนิล อิงค์เจ็ท Indoor - Outdoor ป้ายคุณภาพสูง X-Banner, Roll Up, Pop Up, J-
+ สแตนลอย อัลลอยและสแตนเลส สเตนเลส ราคาสแตนลอย โพลีเทค สแตนเลส แคปซูล stanloy ลายป
+ สายพาน สายพานไทม์มิ่ง สายพานหนัง สายพานMegadyne สายพานยางลำเลียง สายพานไม้
+ บริษัท เทค ควอลิตี้ จำหน่ายเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
+ ขายชุดยิม Single และ free weight แบรนด์ SUPER GYM และ IMPULSE เกรด A ราคาไม่แพง
+ สายพานรถ ATV, สายพานรถสกู๊ตเตอร์, สายพานรถ AUTO CAR, สายพาน Scooter,
+ สายพานเครื่องรีดแป้ง สายพานไม้ สายพานMegadyne สายพานผ้าใบ สายพานเครื่องจักร
ข้อมูลภายในประกาศนี้ เช่น ข้อความ ภาพ ลิงค์ เป็นลิขสิทธิ์์ของเจ้าของประกาศแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บ feedbookmark.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 Market.FeedBookmark.com

bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 14.53 น.
ลงประกาศฟรี ลงประกาศโฆษณา ลงประกาศขายสินค้า สินค้ามือสอง ลงประกาศขายสินค้าฟรี