ลงประกาศฟรี สร้างร้านค้าออนไลน์  market.feedbookmark.com 
 
กางเกงขาสั้นชาย oho

รับจ้างวิเคราะหข้อมูล spss ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ รายงาน การบ้าน [อนุปริญญา - ปริญญาโท]

ประกาศเกี่ยวกับ "thesis"
เริ่มต้นที่ 800 - 12,000 บาท

รับจ้างวิเคราะหข้อมูล spss ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ รายงาน การบ้าน [อนุปริญญา - ปริญญาโท]
รับทำวิจัย
1 การวิจัยเพื่อการสำรวจ (Exploratory Study) เป็นการวิจัยเพื่อสำรวจตัวแปร และปรากฎการณ์ของตัวแปร เพื่อนำผลมาอธิบายการเกิดขึ้นของปรากฎการณ์นั้น ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
• การวิจัยเพื่อตรวจสอบตัวแปร (Identified Variable)
• การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Discovery of Reiationship Between Variables)
2 การวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน (Hypo Testing Study) เป็นการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำนาย การวิจัยชนิดนี้มีทางตั้งสมมุติฐาน และตรวจสอบดูว่าสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่
3 การวิจัยเพื่อการอื่นๆ -- แล้วแต่ผู้จ้างกำหนด
วิทยานิพนธ์
วิทยา นิพนธ์, ปริญญานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นเอกสารที่เขียนโดยนักวิจัย นักศึกษา หรือนักวิชาการ พรรณนาขั้นตอน วิธีการ และผลการศึกษาวิจัยที่ค้นคว้าวิจัยมาได้ โดยเขียนอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารบังคับในการจบการศึกษา และสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการจะใช้เป็นเอกสารในการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ
รายงาน -- แล้วแต่ผู้จ้างสั่ง ค่าจ้างทำแล้วแต่ตกลง
การบ้าน – แล้วแต่ผู้จ้างสั่ง ค่าจ้างทำแล้วแต่ตกลง
ระเบียบการสั่งงาน
1 แจ้งงานทางอีเมล์ k-best2011@hotmail.com
2 ผู้จ้างได้รับเอกสารการจ้าง จากผู้ถูกจ้าง เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน
3 ผู้ถูกจ้างรับเงินมัดจำ 50%
4 การส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากผู้ถูกจ้างได้รับเงินค่าจ้างเต็มจำนวน คือ 50% ที่เหลือ
*มั่นใจได้ว่าท่านผู้จ้างจะได้รับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากการโอนชำระเงินค่าจ้าง 100 %*


URL ประกาศthesis : http://market.feedbookmark.com/073616.html
ประกาศที่เกี่ยวข้อง thesis
+ สอนการใช้โปรแกรม ABAQUS/CAE หรือ ANSYS และรับช่วยทำโปรเจ็คจบหรือวิทยานิพนธ์ วิศว
+ รับทำเว็บไซต์ รับทำโปรเจคphp รับทำโปรเจคนักศึกษา โปรเจคจบ รับทำ Flash รับทำสื่อการเรียนการสอน รับทำ CAI รับทำเกม รับทำเกมส์ รับทำ Game รับเขียนเกม โปรโมชั่นรับส่วนลด 20 % และบริการวิเคราะห์ระบบฟรี !
+ รับทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปริญญาเอก งานวิจัยทุกชนิด ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์งานวิจัย
+ รับแปลเอกสาร บริการ แปลอังกฤษ-ไทย-อังกฤษ ทำรายงาน รับแต่ง Essay รับทำ Assign
+ รับวิเคราะห์ ข้อมูล spss รับทำ Thesis รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำ IS
+ รับเขียน Assignment รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ รับทำโปรเจคไมโครคอนโทรลเลอร์
+ บริการวิเคราะหข้อมูล spss ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน [ประถม ? ปริญญาโท]
+ รับทํางานวิจัย รับทำ is รับทำ dissertation หรือ รับประมวลผล spss หรือวิเคราะห์
+ รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย ราคาถูก เร็ว ดี
+ รับทำวิทยานิพนธ์,สารนิพนธ์ ,Thesis, Dissertation ,Marketing Research
ข้อมูลภายในประกาศนี้ เช่น ข้อความ ภาพ ลิงค์ เป็นลิขสิทธิ์์ของเจ้าของประกาศแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บ feedbookmark.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กางเกงขาสั้นชาย oho

สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 Market.FeedBookmark.com

bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 03.27 น.
ลงประกาศฟรี ลงประกาศโฆษณา ลงประกาศขายสินค้า สินค้ามือสอง ลงประกาศขายสินค้าฟรี